Bahasa Arab Melalui Al-Quran ATQ

Arabic Through the Quran (ATQ) ialah program baharu dalam Akademi Bahasa Arab, yang direka khas untuk penutur bahasa Arab baharu dalam mempelajari bahasa Arab sambil memahami Al-Quran. Program ini terdiri daripada 3 peringkat (Permulaan, Pertengahan, dan Lanjutan) dalam memahami bahasa Arab: melalui perbendaharaan kata dan ungkapan biasa dalam perkataan, melalui makna dalam struktur ayat, dan melalui penggunaan konteks bahasa Arab yang berbeza.
Setelah tamat setiap peringkat, sijil akan diberikan sewajarnya.
Program ini menawarkan pilihan pembelajaran bersemuka atau berkumpulan sama ada pada hari bekerja atau hujung minggu, yang mana lebih mudah untuk pelajar.

PILIH KAMI

Matlamat Program ATQ:

Z

Untuk menyediakan pelajar dengan kata kunci yang digunakan dalam Al-Quran

Z

Untuk memperkaya pengalaman pembelajaran dengan memahami ayat dan kosa kata yang sering digunakan dalam Al-Quran

Z

Untuk meningkatkan kefahaman Al-Quran.

Z

Untuk menambah baik penggunaan perkataan dan frasa dalam konteks Arab yang berbeza

Z

Membolehkan pelajar menggunakan perkataan dan frasa dalam konteks Arab yang berbeza

Z

Membolehkan pelajar memahami penggunaan perkataan dan frasa dalam konteks Arab yang berbeza

Struktur Program ATQ

A. Tahap program ATQ:

Tahap 1: Asas

Tahap 2: pertengahan

Tahap 3: maju

B. Jenis kelas:

  1. Satu-dengan-Satu Kelas
  2. Kelas Kumpulan