Diploma Bahasa Arab ALD

Diploma Pembelajaran Bahasa Arab ialah program pendidikan berorientasikan pelajar untuk bukan penutur asli yang berminat untuk mempelajari bahasa Arab. Program ini sesuai untuk tujuan melanjutkan pelajaran di universiti Arab atau dalam mencari pekerjaan di Negara Arab.
Program ini terdiri daripada kelas intensif bulanan. Setiap pelajar mesti melengkapkan semua peringkat mengikut Piawaian Rangka Kerja Rujukan Eropah Biasa untuk Bahasa (CEFR). Setiap peringkat yang ditawarkan adalah dalam bentuk intensif 60 – 180 jam termasuk peperiksaan pertengahan dan akhir setiap peringkat.
Program ini mengguna pakai kurikulum yang paling canggih dalam pengajaran bahasa Arab yang merupakan sistem berasaskan peringkat yang dibangunkan khas yang disasarkan untuk penutur bukan jati.
Dengan lulus peperiksaan akhir dengan kehadiran sekurang-kurangnya 60% pelajar akan dianugerahkan sijil “DIPLOMA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK BUKAN PENCERAMAH ASLI”.

PILIH KAMI

Matlamat Program ALD:

Z

Mempertingkatkan pelajar dengan kemahiran dan penguasaan bahasa dalam bahasa Arab

Z

Membangunkan pelajar dengan kapasiti, kemahiran komunikasi dan interaksi dalam persekitaran bahasa Arab

Z

Meningkatkan kemahiran menganalisis dan membezakan komponen linguistik pelajar

Z

Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang pelbagai aspek budaya Arab dan Islam beserta konteks linguistiknya

Struktur Diploma

A. Tahap program ATQ:

pemula

peringkat rendah

Pertengahan

Maju