Arapça Diploması ALD

Arapça Öğrenim Diploması, ana dili Arapça olmayanlar için Arapça öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik bir eğitim programıdır. Bu program, Arap üniversitelerinde eğitim almak veya Arap Ulusu'nda iş aramak amacıyla uygundur.
Program aylık yoğun derslerden oluşmaktadır. Her öğrenci, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi (CEFR) Standartlarına uygun olarak tüm seviyeleri tamamlamak zorundadır. Sunulan her seviye, seviye başına bir ara sınav ve final sınavı dahil olmak üzere 60 - 180 saatlik yoğun bir şekildedir.
Bu program, anadili İngilizce olmayanlar için özel olarak geliştirilmiş seviye tabanlı bir sistem olan Arapça öğretiminde en gelişmiş müfredatı benimser.
Final sınavını en az 60% katılım ile geçen öğrencilere “ANADİL KONUŞMAYANLAR İÇİN ARAPÇA ÖĞRENME DİPLOMASI” sertifikası verilecektir.

BİZİ SEÇİN

ALD Programı Hedefleri:

Z

Öğrencilerin Arapça dilindeki beceri ve dil yeterliliklerini geliştirmek

Z

Arapça dil ortamında öğrencilerin kapasiteleri, iletişim ve etkileşim becerileri ile geliştirilmesi

Z

Öğrencilerin analiz becerileri ve dilbilimsel bileşenlerin ayrımı ile geliştirilmesi

Z

Öğrencilerin Arap ve İslam kültürünün çeşitli yönleri ve dilsel bağlamları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Diplomanın Yapısı

A. ATQ programının seviyeleri:

Acemi

İlköğretim

Orta düzey

ileri